20 Điều cấm kỵ tuyệt đối không được làm vào ban đêm.

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

39 queries in 2.335 seconds.