2 ca nhiễm virus Zika đầu tiên ở Việt Nam do muỗi lan truyền

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.