17 điều chưa biết về siêu tăng M1 Abrams của Mỹ

Phát triển với sự hợp tác từ Anh, bắn tan xác "đồng đội" trong chiến tranh 1991...là những điều chưa biết về siêu xe tăng M1 Abrams của Mỹ.

17 điều chưa biết về siêu tăng M1 Abrams của Mỹ

Shares

Shares

20 queries in 1.279 seconds.