12 điều ít biết về đại cử tri Mỹ

Trong ngày bầu cử tổng thống Mỹ, các cử tri phổ thông không trực tiếp bỏ phiếu bầu chọn tổng thống vì đó là nhiệm vụ của các đại cử tri.

12 điều ít biết về đại cử tri Mỹ

Shares

Shares

23 queries in 1.252 seconds.