10 trận đánh xe tăng lớn nhất trong lịch sử

Suốt thế kỷ 20, khắp thế giới đã diễn ra hàng chục trận đánh xe tăng quy mô lớn với thương vong không thể tả hết.

10 trận đánh xe tăng lớn nhất trong lịch sử

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.