10 chiến đấu cơ mạnh nhất trong lịch sử quân đội Mỹ

Trong số này có những chiến đấu cơ huyền thoại như F-4 Phantom hay F-14 Tomcat và những chiến đấu cơ tối tân như F-22 Raptor hay F-35 Lightning.

10 chiến đấu cơ mạnh nhất trong lịch sử quân đội Mỹ

Shares

Shares

23 queries in 1.750 seconds.