1 pha trượt ngoạn mục – chỉ có 1-0-2 || Không xem hơi Phí

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.