● Hài TROLL ● Những Thằng Ngu Nhất Hành Tinh (P98) ✔

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

35 queries in 2.253 seconds.